DMS.ONE Viettel cung cấp giải pháp quản lý, giám sát nhân viên, hàng hóa, cập nhật thông tin hàng hóa một cách nhanh nhất.