Intel kết hợp với Verizon và Ericsson triển khai mạng 5G

Intel kết hợp với Verizon và Ericsson đang đưa công nghệ không dây 5G một bước gần hơn đến việc sử dụng chung. Verizon và Ericsson sẽ được thử nghiệm công nghệ không dây 5G  trước khi bắt đầu 101 Indianapolis 500. Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trong Speedway, Indiana, nằm gần Indianapolis Motor Speedway.

mạng 5g vietteltelecom
mạng 5g vietteltelecom

Công nghệ 5G sẽ được kiểm tra với sự giúp đỡ của một nhà 5G-kết nối. Nó sẽ chứng minh những người tham dự phiên tòa việc sử dụng và lợi ích của việc sử dụng đa gigabit 5G tốc độ quay có độ trễ thấp và công suất lớn. Để phát trực tuyến các đường đua trong VR, quê hương 5G-kết nối sẽ được sử dụng Intel® 5G Mobile Trial Platform và Intel®. Luồng phát sẽ được ở độ phân giải 4K 360 độ.

5G truyền thông không dây đặt nền tảng cho các dịch vụ dữ liệu phong phú của tương lai và các ứng dụng điện toán đám mây tăng cường để được sử dụng với tốc độ cao hơn và hiệu quả. Không chỉ này, nhưng 5G cũng sẽ làm cho chúng tôi VR kinh nghiệm tốt hơn.

Asha Keddy, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của thế hệ kế tiếp và tiêu chuẩn trong truyền thông và thiết bị Nhóm tại Intel, đã đề cập,

5G sẽ mang lại những trải nghiệm mới và cơ hội kinh doanh như thực tế ảo thú vị trong 4K và cực nhanh băng thông rộng không dây gia đình. Intel, của Verizon và Ericsson công trong việc thiết lập thử nghiệm sớm và thử nghiệm là điều cần thiết để cung cấp về tầm nhìn của chúng ta về làm cho tất cả các thiết bị thông minh và kết nối.

Từ xem phim trực tuyến, để streaming trò chơi, để rất nhiều ví dụ khác về những điều mà mọi người sử dụng internet cho, 5G sẽ làm cho việc sử dụng internet và liền mạch giao tiếp không dây. Ngoài ra với sự tiến bộ nhanh chóng trong nền tảng đám mây, chúng tôi sẽ cần phải đáng tin cậy, tốc độ cao và mạng không dây hiệu quả để truy cập dữ liệu quan trọng lưu trữ trong đám mây. 5G đang thực hiện một bước tiến lớn về phía trước với thử nghiệm.

Trên nền tảng này mạng viettel 4G đang cũng dần được triển khai thử nghiệm lên mạng 5G hiện đại nhất.

 

Call Now Button