Tag Archives: MẠNG 4G VIETTEL

Intel kết hợp với Verizon và Ericsson triển khai mạng 5G

Intel kết hợp với Verizon và Ericsson đang đưa công nghệ không dây 5G một bước gần hơn đến việc sử dụng chung. Verizon và Ericsson sẽ được thử nghiệm công nghệ không dây 5G  trước khi bắt đầu 101 Indianapolis 500. Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trong Speedway, Indiana, nằm gần Indianapolis […]

Call Now Button