Số Tổng đài báo hư, hỏng, lag mạng VNPT, Mạng SCTV, Mạng FPT, Mạng CMC